FEVANG - BJØRNEMYRA

Bjørnemyra

Trygghet, omsorg og lek er viktige faktorer som skal gjenspeile vår hverdag inne på Bjørnemyra. I år er vi 10 nye barn på avdelingen. 

 

Bukkene bruse skal være et gjennomgående tema gjennom hele året. Dette er et eventyr som er lett gjenkjennelig for alle barn og som mange kjenner. I eventyret får vi inn realfag, drama og lek. En bukk behøver ikke å være en bukk, men det kan være en kongle eller en stein. Her er det bare fantasien som stopper. Vi vil bruke begreper og benevning i hverdagen. Barna skal bli vant til å høre «matematiske» begreper for å utvikle forståelsen for språk, matematikk og realfag.

 

Små barn erfarer gjennom kroppen og sansene sine ved å ta, se, føle og smake på og ved å bruke kroppen sin. Vi skal gripe det som opptar barna og undre oss sammen med dem. Vi skal finne inngangsporten til den gode samtalen. Vi vil stille de spørsmålene som igjen fører til den gode samtalen. Vi må også gripe de små samtalene som dukker opp. Gripe barnas interesser og undre oss med barna.

 

Det vil være ulike temaer som opptar barna på Bjørnemyra til enhver tid og personalet må være oppriktig nysgjerrig på barnlig vis.

 

Barna går på oppdagelsesreiser i nærmiljøet og opplever skog og vann som spennende og unike lekeplasser. Vi utforsker det vi har rundt oss i hverdagen både ute og inne.

Barn ønsker å lære, og det er vår oppgave å hjelpe dem på veien.

 

Vi skal:

Være engasjerte

Være humørfylte

Være modige

Ha et åpent sinn

Månedsplan:
Du må være logget inn for å se dette innholdet.
HVOR KOMMER NAVNET BJØRNEMYRA FRA?

Bjørnemyra ligger under Bjørnum gård. Før hadde Bjørnemyra et vannspeil, som ofte om vinteren ble brukt til å gå på skøyter. Ettersom årene har gått har Bjørnemyra mistet vannspeilet og blitt en tradisjonell myr. Myra har en bekk (Bjørnumbekken) som renner nedenfor Bjørnum gård og videre til den renner ut i Goksjø.