Meg selv!
4. september 2017

Barna på Kråkefoss har tegney seg selv, og her har fokuset vært på hvordan vi ser ut (matematiske begreper) ; Rundt hode, 2 armer, 2 bein nederst osv.