Natursti
27. juni 2017

Barna på Kråkefoss hadde i dag en natursti, hvor oppgavene gikk ut på å finne ting i naturen, lytte etter lyder og se etter ting.