Natursti
6. juni 2017

Barna på Kråkefoss gikk natursti med ulike spørsmål som de måtte svare på. Ivrige barn løp fra post til post :)