Fevang - Haugtuft

Haugtuft er en avdeling med barn fra 3-5 år. Vi er 10 skolestartere, 1  4-åring og og 6 3åringer. Personalet består av 1 pedagogisk leder, 1 støttepedag, 2 assistenter og 1 lærling

 

Fokusområdene  i år er lek som i fjor, og i tillegg har vi fagområdet antall, form og rom . Vi ønsker å legge til rette for spennende og variert lek gjennom valg av lekemateriell og magiske rom. Vi er voksne som engasjerer oss i lek for å støtte og hjelpe barna videre i sin lekeutvikling. Mye av tiden vil vi dele gruppa i mindre grupper i lek og i andre hverdagsaktiviteter.

 

Matematikken i barnehagen er lekende og meningsfull. Vi bruker det i lek og spill, formforståelse, romforståelse, tallforståelse, størrelser, forklaring og argumentasjon. Vi voksne er beviste på å være gode rollemodeller og språklig bevist på å bruke språket riktig i forhold til å synliggjøre matematikken.

 

5-åringene har en egen skolestartergruppe og 3 -4 åringene har en eventyrgruppe.

 

Vi ønsker at barna er med på planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Dette vil dere se gjenspeiler seg i planer og dokumentasjon på avdelingen.

Månedsplan:
Du må være logget inn for å se dette innholdet.
Hvor kommer navnet Haugtuft fra?

Der hvor barnehagen ligger, lå smia til Hans Martin Hansen. Historien som har gått i generasjoner forteller om Haugefolket. Det var små folk som beboerne i området så danse på tuftene i måneskinnet om natten. Derav navnet Haugtuft.