Fevang - Kråkefoss

På Kråkefoss går det barn på 3 og 4 år. Her er grunnbemanningen en pedagogisk leder og to fagarbeidere.

 

Dette året vil vi ha fokus på matematikk i barnas lek og hverdag. Vi legger opp ukene med ulike aktiviteter, hvor barna vil bli kjent med sang-og musikk, ulike formingsaktiviteter og turdager.

 

Vi ønsker å ta med barna mest mulig ut, og også ut på tur i nærområdet og skogen. Her får vi motorisk trening, samtidig som naturen og uterommet gir annen mulighet for lek og utfoldelse. Vi tenker også at turene kan være med på å øke ordforrådet og de matematiske begrepene, ved at barna selv kan erfare begrepene når vi er ute.

Månedsplan:
Du må være logget inn for å se dette innholdet.
Hvor kommer navnet Kråkefoss fra?

Kråkefoss var et bosted som ligger på grensa til Stokke. Det er restaurert og fremdeles bebodd. Det går en sti fra Kråkefoss til Fevang (forbi Olsestua). Denne stien ble kalt ”Simens Geitesti”.