Fevang - Kråkefoss

Skolestartere 2018/ 2019

 

Realfag og skolerelaterte aktiviteter

       

Det siste året barnet går i barnehagen, vil det i år gå på en avdeling som bare består av barn i samme aldersgruppe. Vi vil derfor kunne jobbe med aldersrelaterte oppgaver hver dag på denne avdelingen. Vi skal ha spesielt fokus på skoleforberedende aktiviteter, som innebærer at vi jobber litt ekstra med fag-områdene «Kommunikasjon, språk og tekst» og «Antall, rom og form».  Vi skal også ha fokus på realfag, som i barnehagen handler om å skape undring og nysgjerrighet.

 

Vi skal utforske, undre oss sammen, vi skal forske og eksperimentere. Vi vil ha fokus på varierte aktiviteter som omhandler naturfag, på barnas nivå. Vi skal også engasjere barna til undring og nysgjerrighet for tall og mengder, mål og målenheter, naturen rundt oss, fenomener, eksperimentering osv.

 

Målet er å støtte og styrke barnas naturlige nysgjerrighet og lærelyst, noe de også vil få god nytte av når de begynner på skolen. Her blir det realfag, språkstimulering og sansetrening på en gang, med aktiviteter som knytter lek og læring sammen.

«Barnehagebarn og forskere bruker samme metode. De starter med undring, lager en hypotese, gjør sine undersøkelser, og konkluderer». (Nasjonalt Barnehageforum 2017)

 

Konsentrasjon, selvstendighet og selvregulering er også viktige ferdigheter å øve på før skolestart. Barnehagen er den første delen i barnets utdanningsløp, og kompetansen barnet har tilegnet seg i barnehagen på dette området, vil ha stor betydning for barnets trivsel og læring i skolen. Det er viktig at barnet kan kle av og på seg selv, smøre sin egen mat, og at de kan mestre toalettbesøk og kjenner til rutiner når det gjelder personlig hygiene. Det er også viktig at barna lærer seg å vente på tur, at de kan sitte rolig i lengre perioder, klare å motta en beskjed og lære seg å be om ordet.

 

Skolestarterne skal også jobbe med det psykososiale miljøet, noe som innebærer at vi jobber med mestring av egne følelser, og bevissthet på tanker og atferd. Dette er viktig kunnskap å ta med seg for å kunne takle vanskelige situasjoner senere.

 

Månedsplan:
Du må være logget inn for å se dette innholdet.
Hvor kommer navnet Kråkefoss fra?

Kråkefoss var et bosted som ligger på grensa til Stokke. Det er restaurert og fremdeles bebodd. Det går en sti fra Kråkefoss til Fevang (forbi Olsestua). Denne stien ble kalt ”Simens Geitesti”.