HUNSRØD - Revabakken

Revabakken er en avdeling med barn på 4 og 5 år. Vi er fem 5 åringer, tretten 4 åringer. Personalet består av en pedagogisk leder, en fagarbeider, en assistent, en støttepedagog, to barnehagelærer- studenter og en utplassering fra videregående skole.

På Revabakken skal leken stå sentralt fordi dette er den beste læringsarenan for barn. Derfor er hoved temaet i vår barnehage  læring gjennom lek og matematikk. Vi mener at leken er med på å stimulere alle sider ved barnets utvikling. Vi legger vekt på å skape en hverdag hvor det er tid og rom for lek både ute og inne. Vi deler ofte avdelingen i mindre grupper, og vi voksne er engasjerte, deltagende og støttende i leken.

Matematikk i barnehagen er en naturlig del av barnas hverdag, og foregår gjennom lek. De er opptatte av tall og telling, de måler og sammenlikner, sorterer og klassifiserer, og er stadig på jakt etter sammenhenger. Vi voksne er gode rollemodeller ved å bruke matematiske begreper aktivt og bevisst, og legger til rette for undring og erfare matematikk i varierte situasjoner ute og inne.  Vi ønsker at barna opplever glede, mening og mestring i den matematiske leken.

 

Gjennom hele året vil vi ha samlinger, ulike temaer, gruppedager, gå på tur og leke masse

.

 

 

Månedsplan:
Du må være logget inn for å se dette innholdet.
Hvor kommer navnet Revabakken frà?

Revabakken er en del av stien fra Hjertås til Geirastadir (tidligere turisthytte i Kodal). Delen av stien kalt Revabakken, går igjennom bøkeskog. Navnet Revabakken er naturlig, da det i området er mange revehi (mange gamle og noen nye).