HUNSRØD - OLSESTUA

Olsestua 2017/2018

På Olsestua er vi i år 17 barn i aldersgruppeen 3 - 6 år. Personalet består av en pedagogisk leder, to assistenter og en lærling. I tillegg har vi to støttepedagiger knyttet til avdelingen.

Satsningsområdet til barnehagen er fagområdet antall, rom og form. Vi har delt året inn i tre perioder: rom, form og antall.

På Olsestua bruker vi bla. badeender som innfallsvinkel, og vi bruker lek som metode. Ved hjelp av badeendene kan vi bla. sortere, vi kan sammenligne, se på størrelser, vekt, jobbe med begreper som: forann/ bak, tung/ lett, over/ under, fort/ sakte, lage mønster osv.

Vi voksne vil være medleker og støttende i lek. Vi vil bruke språket aktivt og "lure inn" matematikk gjennom hele dagen.

Vi tenker tverrfaglig og prøver å flette inn mange fagområder i de ulike temaene.

Vi har en fast turag i uken, vi har skolestarterfruppe, 3 - års gruppe, språkgruppe og matgruppe.

På Olsestua er mottoet: læring gjennom lek!

Månedsplan:
Du må være logget inn for å se dette innholdet.
Hvor kommer navnet Olsestua fra?

Olsestua var en husmannsplass under Bjørnum gård. Det er i dag bare tufter igjen å se av husmannsplassen som ligger mellom Kråkefoss og Bjørnum. Navnet Olsestua har antakelig kommet av at noen ved navnet Olsen enten bodde eller hadde sterk tilknytning til husmannsplassen.