HUNSRØD - SOLBAKKEN

På Solbakken går de minste barna på Hunsrød. Vi er 14 barn fra 1 - 3 år. Her jobber en pedagogisk leder, en førskolelærer, en fagarbeider, en assistent og en lærling.

 

Vi er ansvarsbevisste voksne som fokuserer på trygghet og omsorg, samtidig som vi jobber for at dagene skal ha faste rammer og rutiner. Dette legger grunnlaget for at barn trives og får opptimale utviklingsmuligheter. For at barna skal oppleve mestring og læring er det viktig at barna er trygge.

 

Satsningsområdet for barnehageåret 2016/ 2017 er fagområdet antall, rom og form. På Solbakken ønsker vi å fokusere på tall, telling, farger, matematiske begreper og former. Vi ønsker å sette et spesielt fokus på alle mulighetene man får til å telle, benevne og samtale om matematikk i hverdagen. Vi planlegger våre aktiviteter, samlinger og leken vår med dette i fokus. Vi ønsker å gi barna opplevelser og erfaringer som øker deres matematiske kompetanse. Grunnlaget for erfaringe med tall, telling, matematiske begreper, former og farge legges allerede. Vi voksne vil gi barna tid til å undre seg over dette og være støttende tilstede.  

 

Vi mener at leken er med på å stimulere alle sider ved barnets utvikling. Leken har egenverdi og vi ønsker å gi barna tid til å leke. Vi legger for rolige lekesituasjoner i hverdagen. Barnegruppen deles ofte slik at bana får harmoniske lekeomgivelser. Vi voksne er tilstedeværende og støttende i leken. Vi legger tilrette for god lek på avdelingen.

'

Vi vet at små barn trenger tumleplass, og det må være muligheter for å bruke kroppen. Derfor brukes også store lekeelementer mye. Når barna samles om store leker er latter og glede noe vi ofte ser. Vi reflekterer mye over hvilke leker vi skal tilby, og hvilken lek de oppfordrer til. Lekene våre er plassert i barnas høyde, og vi har delt inn i forskjellige soner med dukkelek, kjøkken, bilteppe, lesekrok og sklie.

 

Vi bruker bilder og konkreter som stimulerer og støtter språket. Språket er alltid et fokus for oss. Og vi er bevisste på å snakke mye med barna i alle situasjoner.

Månedsplan:
Du må være logget inn for å se dette innholdet.
Hvor kommer navnet Solbakken fra?

Solbakken var en gammel landhandel. Denne holdt dørene åpne til ca. 70-tallet. Huset står ennå ved innkjøringen til Hunsrødfeltet ved Raveien.