HUNSRØD - SOLBAKKEN

 

Hos oss går de minste barna på Hunsrød. Avdelingen består av 14 barn i alderen 1- 3 år, vi som jobber her er en avdelings leder, en pedagogisk leder, en fagarbeider og en assistent med kompetanse kort. 

Vi voksne befinner oss i stor grad på gulvet, i nært samspill med de små. Hvor vi hele tiden jobber med tilknytning, omsorg, nærhet og trygghet. 

Forutsigbarhet er for oss nøkkelen for at barna skal bli kjent med dagen sin, og bli trygg på den. Det gjør vi ved å ha en dagsrytme som ivaretar barnas behov for lek, mat og søvn. Rutinesituasjonene fylles med omsorg og ro. 

Lek vil fortsatt være fokus for barnehagen, men vi kommer også til å fokusere på fagområdet ”antall, rom og form” dette barnehageåret. Barna lærer gjennom lek, vi ønsker derfor å dele avdelingen inn i små lekegrupper i hverdagen. I lekegrupper får hvert enkelt barn større plass, det blir mer ro og dette er med på å skape et tryggere miljø. Vi kommer til å fokusere på all matematikken som er i rutinene og hverdagen vår. Matematikk skal læres gjennom lek og glede. Vi voksne må være bevisste og bruke kommunikasjon og lek som læringsarena. 

Små barn er fysiske, vi har derfor tilrettelagt avdelingen for grov og finmotorisk utfoldelse. De klatrer over og under, gjennom og bak. Utelek i all slags vær er viktig for å oppleve gleden av å være ute. Også en fin arena for grovmotoriske ferdigheter, og bli kjent med barn og voksne fra andre avdelinger. 

Sang og musikk er en stor del av livet på Solbakken. Vi synger, spiller og danser mye.

Månedsplan:
Du må være logget inn for å se dette innholdet.
Hvor kommer navnet Solbakken fra?

Solbakken var en gammel landhandel. Denne holdt dørene åpne til ca. 70-tallet. Huset står ennå ved innkjøringen til Hunsrødfeltet ved Raveien.