LITT OM OSS

Hunsrød-Fevang Barnehage åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger, hvorav to avdelinger er for barn fra et til tre år og fire avdelinger for barn fra tre til fem år. Barnehagen er bygget med tanke på lyddempende tiltak, frisk luft og mye lys. Vi er stolte av barnehagen vår og utviklingen vi har hatt i de årene vi har eksistert.

 

Årsplanen er skrevet som et arbeidsdokument for personalet og som en informasjon til dere foreldre. Personalet skal kvalitetssikre at barnehagen har et trygt og lærerikt miljø. De utfordringer og endringer vi møter i samfunnet, gjør at barnehagen må følge med i utviklingen og konvertere gamle verdier med ny kunnskap. Det er påvirkning som skaper endring og derfor er vi avhengige av konstruktive tilbakemeldinger fra dere foreldre. Med et godt foreldresamarbeid og faglig kompetanse opprettholder vi et optimalt tilbud for barna.

 

I dette barnehageåret vil vi som hovedfokus fortsette med lek og enkeltbarnets lekeutvikling. Rammeplanens fagområde «Antall, rom og form», med spesielt fokus på matematikk (barnehagematematikk), vil integreres som en naturlig del av leken ute og inne. Både i formelle og uformelle læringssituasjoner. Vi ønsker alle et godt barnehageår!

 

 

Thomas Lorentzen

Daglig leder